Veelgestelde vragen


Algemeen

Een herstelacademie is een plek waar je jezelf kunt onderzoeken, kunt herstellen van ontwrichtende ervaringen en de gevolgen daarvan. Waar je kunt leren leven met kwetsbaarheid en waar je jezelf kunt ontwikkelen vanuit kracht. Bij een herstelacademie kent iedereen ontwrichtende ervaringen. Er zijn trainingen, mogelijkheden tot ontmoeting, ontspanning en zelfonderzoek.

Herstel is een manier van kijken naar ontwikkeling van mensen, dat aangaan en begeleiden. Een herstelproces betekent: onderweg zijn naar een nieuwe balans na of tijdens ontwrichtende ervaringen.
Herstel gaat over de manier waarop je met kwetsbaarheid omgaat, over hoe je die kwetsbaarheid een plek in je leven geeft en over het opbouwen van een betekenisvol leven. Herstel is meer een manier van leven dan een periode waarin problemen worden aangepakt, waarna alles ‘weer goed’ is, of ‘beter dan het was’. De centrale vraag van deelnemers is: “wie ben ik en hoe ga ik met mezelf om”. Deze benadering levert op natuurlijke wijze ook een bijdrage aan het verwerken van emotionele verwondingen, hoewel het daar niet specifiek op gericht is.

Een herstelacademie is een plek voor wie op zoek is naar een nieuwe balans na of tijdens ontwrichtende ervaringen. Je hoeft niet aan allerlei criteria te voldoen. Als je je aangetrokken voelt en denkt dat een herstelacademie je kan ondersteunen, dan ben je welkom.

Voor korte vragen of voorstellen kun je ons altijd mailen naar contact@sednaherstelacademie.nl. Daarnaast kun je wekelijks bij ons binnenlopen (bij ons kantoor in de Klaproos aan de Klaprooslaan 13b) op maandag van 11.30 tot 12.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. We zijn telefonisch bereikbaar op 06-41306772. 


Aanmelden

Voorafgaand aan deelname heb je een kennismakingsgesprek. Dat gaat over wat je van de herstelacademie zou willen, wat hier kan en niet kan, of dat bij elkaar past en of er iets is waar we rekening mee moeten houden.

Een kennismakingsgesprek kun je hier inplannen:
kennismakingsgesprek.paperform.co

Het kan gebeuren dat je mee wilt met een training die al start voordat je een kennismaking hebt gehad. Dat kan gewoon.

Een afspraak voor een kennismakingsgesprek kun je maken via dit formulier: kennismakingsgesprek.paperform.co.

Activiteiten starten het hele jaar door, zodat er altijd wel iets is om aan mee te doen als je middenin een seizoen aansluit. Je kunt het hele jaar beginnen bij de herstelacademie.

Je hebt geen indicatie of verwijzing nodig om deel te nemen aan de herstelacademie.


Kosten

Veel trainingen bij de herstelacademie zijn kosteloos.

Voor sommige activiteiten vragen we een bijdrage in de materiaalkosten. Voor Herstel Community Events geldt ook een eigen bijdrage.

Wat de kosten precies zijn staat vermeld in het evenement in de agenda. Staan er geen kosten vermeld, dan is de activiteit gratis.

De herstelacademie wordt gefinancierd door de Gemeente Groningen.


Activiteiten

Cursussen en trainingen: Er zijn kortere en langere trainingen met thema’s die voor veel mensen in een herstelproces belangrijk zijn: zelfcompassie, een nieuwe richting inslaan met werk, leven met verlies, emotie-regulatie en meer. 

Supportgroep: in een supportgroep staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Bijvoorbeeld rond een thema, door samen iets te oefenen, een boek te lezen of op een andere manier. De gespreksleider doet zelf ook mee als deelnemer. Dit is een fijne gelegenheid om voor jezelf uit te zoeken wat jou helpt en versterkt.

Vrijwilligerswerk: Als vrijwilliger kun je bijeenkomsten hosten, een groep assisteren, in de tuin werken en meer.

Een ontwikkeling naar trainer of begeleider is mogelijk als je wat verder bent in je herstelproces.

Bij de herstelacademie staat het versterken van gezonde delen en ons regulerend vermogen centraal. Dat helpt ook om om te gaan met psychische verwondingen.

We geven geen psychotherapie of traumaverwerking, maar datgene wat aan bod komt in de trainingen en het oefenen in groepen wordt wel ervaren als ondersteunend – voor, tijdens of na een intensieve therapeutische traject.

De meeste activiteiten zijn in groepen van vier tot tien deelnemers. Ervaringen uitwisselen en samen oefenen zijn vaak ondersteunend. Zo bouwen we aan een community waarin gezamenlijke groei mogelijk is. 

Daarnaast bieden we ook peer support gesprekken: een luisterend oor door een vrijwilliger met persoonlijke ervaring met ontwrichting en herstel. Die gesprekken zijn één op één.

Daarnaast is het mogelijk om Peer Support gesprekken aan te vragen. Kijk hier voor verder informatie daarover.

De nadruk ligt op groepen, omdat een groep heel ondersteunend kan zijn in een herstelproces. 

Er is een aantal vrijwilligers bij de Herstelacademie dat Peer Support gesprekken geven. Een peer support vrijwilliger (praatmaatje) is vanuit openheid en gelijkwaardigheid aanwezig voor jou en biedt je een luisterend oor. Dat geeft je de kans om te sparren over een vraag, je hart te luchten en jezelf beter te leren kennen. Je houdt zelf de regie over het gesprek.

Lees hier meer over dit aanbod.

Naast het geven van trainingen bouwen we ook aan een community waar wederkerige ondersteuning mogelijk is. Heb je in een tweetal een uitwisseling waarbij je elkaar ondersteunt, dan kunnen we daar een oefenplek voor bieden in de vorm van een rustige gespreksruimte.


Spelregels voor meedoen met activiteiten

Je kunt in principe één kosteloze training tegelijk doen in dezelfde periode. Wil je meer doen, dan kan dat alleen als er op het laatste moment nog plek is bij de tweede training waar je belangstelling voor hebt. Deelnemers die nog geen training doen gaan dan voor.

Een training is wel altijd te combineren met Herstel Community Events. Die activiteiten helpen om ervaringen vanuit een training te integreren.

Je kunt meedoen zolang dat bij jou past. Meedoen kan zijn: een training volgen, deelnemen aan een supportgroep of door vrijwilligerswerk te doen.

Er zijn geen voorgevormde trajecten met een kop en een staart. Je beslist zelf wat je wanneer doet, hoe lang je activiteiten wilt blijven doen bij de herstelacademie en in welke volgorde je dingen doet. Er zijn activiteiten met verschillende lengtes: van eenmalig tot drie maanden eens per week. Als je dat fijn vindt dan kunnen we wel met je meedenken over wat passend kan zijn.

De meeste mensen volgen eerst een of meer trainingen. Na verloop van tijd kun je overstappen op een supportgroep. In een supportgroep is meer ruimte om ervaringen en inzichten te integreren. Zo voorkom je dat je jezelf overvoert met steeds nieuwe dingen te doen zonder die echt te verwerken en te integreren.

Wil je een training die je al eerder hebt gedaan herhalen, dan kun je dat in overleg doen. Hier maken we specifieke afspraken over op het moment dat je dat wilt.

Zit je in een herstelproces, dan kan het lastig zijn om je energie te managen en te overzien wat haalbaar is. Daarom zijn er kortere en langere activiteiten. Als je je aanmeldt voor een activiteit gaan we er vanuit dat je er ook echt bent. Uiteraard kan iedereen een keer ziek worden. Veel bijeenkomsten missen is onrustig voor jezelf en voor de groep. Heb je weinig energie of is die heel wisselend: kies dan een kortere activiteit die je beter kunt overzien.


Privacy

We geven geen informatie over individuele deelnemers door aan instanties. In verslagen voor subsidiegevers staan algemene, anonieme gegevens (hoeveel mensen deden mee, in welke wijk wonen ze, wat is de gemiddelde leeftijd e.d.) Lees ook hier ons privacybeleid.


Vrijwilligerswerk

Het doen van vrijwilligerswerk is niet verplicht. Als het bij je past dan bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger actief te worden bij de herstelacademie.

Vanuit de herstelacademie kun je:

activiteiten hosten (gastheer/gastvrouw bij bijeenkomsten)

activiteiten organiseren zoals themabijeenkomsten

meedoen met de organisatie van introductieweek of markten

administratief werk, zoals publiciteit, nieuwsbrieven maken, grafische vormgeving

een supportgroep begeleiden

assisteren van een trainer.

Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk, dan kun je op de mailinglijst voor vrijwilligersklussen komen. Daarin delen we wat langs komt.

Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk, dan kun je op de mailinglijst voor vrijwilligersklussen komen. Daarin delen we wat langs komt.

Mail dan naar: contact@sednaherstelacademie.nl


Trainers en begeleiders

Bij de herstelacademie werken alleen mensen die zelf ontwrichtende ervaringen kennen. Ze hebben allemaal een herstelverhaal. Een aantal trainers heeft een professionele achtergrond in het begeleiden van mensen, andere trainers werken volledig uit eigen ervaring. De training “Herstelgericht Begeleiden” is verplicht voor trainers.

Bij het aanbod kun je zien welke trainers een cursus geven. Persoonlijk kennismaken kan tijdens introductieworkshops bij een open week..

Wil je een cursus of supportgroep aanbieden bij Sedna Herstelacademie? Dan vragen we je om eerst de training “Herstelgericht Begeleiden te doen. Daarin leer je om herstelondersteunend te werken. Je bent hier welkom met en zonder mensgerichte vooropleiding.

Voorwaarden om betaald een training te geven zijn verder: je hebt ervaring in het geven van training/cursus en kunt je aanbod zelfstandig vormen en uitvoeren.

Meer informatie vind je op de pagina over een bijdrage leveren op deze website.

Er is ruimte voor initiatieven voor supportgroepen. Hiervoor zoeken we mensen die:

Zelf een herstelverhaal hebben.

Al goed bekend zijn met de herstelvisie en met herstelgericht begeleiden, of zich daarin willen laten trainen. De training “Herstelgericht begeleiden” is verplicht.

Enthousiast zijn over de herstelvisie: hier echt achter kunnen staan en de meerwaarde ervan zien.

Bereid zijn tot en tijd hebben voor intervisie.

Er zijn twee mensen nodig om zo’n groep te begeleiden. Mocht je niet direct een geschikte co-begeleider weten, dan is er misschien iemand bij de herstelacademie die daar zin in heeft.

Kijk bij de vraag ‘ik ben trainer en zou graag aansluiten bij de herstelacademie’.

Voor algemene informatie over wat Sedna Herstelacademie doet kun je het beste aansluiten bij een introductieworkshop tijdens een open week. Heb je daarna specifieke vragen, dan kunnen we een afspraak maken.
Wederzijds naar elkaar verwijzen kan altijd.
Zoek je ruimte voor een groep vanuit een bestaand herstelinitiatief dan kunnen we zo’n plek bieden.
Voor korte vragen of voorstellen kun je terecht op het spreekuur: wekelijks op dinsdag van 9.00 tot 10.00 en op vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur. We zijn telefonisch en/of fysiek bereikbaar.

We geven korte trainingen over herstelgericht begeleiden. Het werken met ervaringskennis maakt hier deel van uit. Kijk voor de volgende training hier.

We merken dat het pittig kan zijn om de herstelvisie te integreren in een ‘reguliere’ vorm van begeleiding. Daarom zien we graag dat iedereen die bij ons komt begeleiden ook meedoet aan trainingen Herstelgericht Begeleiden en aan intervisie.


Achtergrond herstelbenadering

Herstel of Recovery is een beweging, ontstaan vanuit de cliëntenbeweging van de psychiatrie. Er was behoefte aan erkenning van, inzicht in en ondersteuning bij het proces van het vinden of hervinden van een zinvol leven, met of zonder vorm van ziekte. Herstel richt zich daarom op meer dan het herstellen van symptomen. De focus ligt op het dagelijks leven: werk, sociale contacten, wonen, vrije tijd en persoonlijk herstel. Het gaat over een persoonlijk proces waarin iemand de controle over het eigen leven herwint en zich gaat richten op de toekomst, het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden en een nieuwe richting.

Herstel begon als weg voor mensen met ernstige of terugkerende psychische problemen. Inmiddels is de werkwijze breder en gaat herstel over iedereen die behoefte heeft aan herstel van een intense periode of het hervinden van balans.

Meer goed onderbouwde achtergrondinformatie over herstel, herstelacademies en ervaringskennis is oa hier te vinden:
Kenniscentrum Phrenos
Psychosenet
Enik Recovery College
Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie
Youtube kanaal Herstel Animatie

Eigen regie: je kiest zelf wat je wilt ontwikkelen of waar je aan mee wilt doen. 

Diagnosevrij: een diagnose kan inzicht geven in een dynamiek, gedrag, problemen die er zijn. Maar een mens is veel meer dan dat en dat ‘meer’ staat centraal bij een herstelacademie.

Vrije ruimte: ruimte om tot ontwikkeling te komen, zelf te kiezen, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken en te vinden, initiatieven te nemen, levenskracht & zingeving te hervinden.

Ervaringskennis: het delen van doorleefde kennis van ontwrichtende ervaringen ondersteunt een herstelproces. Deelnemers en trainers delen hun ervaringen met elkaar.

Hoop en perspectief: Zingeving speelt een belangrijke rol bij een herstelacademie, om van daaruit te werken aan een betekenisvolle toekomst. Inspiratie, verbeeldingskracht en verbinding ondersteunen het (her)vinden van hoop en perspectief.